Ons2050

De Regionale Energiestrategie West-Brabant

ONS2050 vormt het bestuurlijk platform voor collectieve stimulering en regionale monitoring en bewaking voortgang energietransitie in de regio West Brabant. 

Samen met partijen die een leidende rol hebben in de uitvoering van de energietransitie is een jaar lang intensief gewerkt aan het ontwerp voor de Regionale Energiestrategie West-Brabant. Het ontwerp is daarna voorgelegd aan alle betrokken partijen met de vraag of deze strategie kon rekenen op hun steun. Vervolgens is er feedback gegeven, zijn vragen beantwoord en aanpassingen doorgevoerd, waarna de definitieve Regionale Energiestrategie in oktober 2017 is vastgesteld!

Benieuwd naar het resultaat? Ga naar www.energietransitiewb.nl voor meer informatie.