Disclaimer:

Stichting Duurzaam STOER heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Stichting Duurzaam STOER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Stichting Duurzaam STOER garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Stichting Duurzaam STOERt gewenst moment worden gewijzigd. 
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Stichting Duurzaam STOER op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Stichting Duurzaam STOER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Stichting Duurzaam STOER alle aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.
Met de leveranciers van de merken of diensten waar wij naar verwijzen op deze website hebben wij geen binding of commercieel belang, hoogstens positieve ervaringen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, nu en in de toekomst, voor de bedrijven waar wij u naar verwezen hebben. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt geheel bij de opdrachtgever.