Nieuw: informatieplicht energiebesparing bedrijven

Bedrijven, organisaties en instellingen moeten vóór 1 juli 2019 bij de overheid melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze verplichting is van toepassing als uw bedrijf, organisatie of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt.

STOER ondersteunt u bij het uitvoeren van deze verplichting. Als u niet voldoet aan deze informatieplicht meldt de uitvoeringsorganisatie dat bij het bevoegd gezag (uw gemeente of de omgevingsdienst). Zij zullen sancties opleggen. Naast deze informatieplicht is er ook nog steeds de verplichting tot het nemen van de erkende besparingsmaatregelen.

De adviseurs van STOER zijn bij uitstek geschikt om u te ontzorgen bij het opvolgen van de informatieplicht, waar u eenmaal per 4 jaar aan moet voldoen

U kunt kiezen uit drie opties; afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bedrijf:

Online

Op locatie

Op locatie met een +

Geïnteresseerd in onze service om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparende maatregelen ?